1-بیمه عمر زمانی :

شخص بیمه شده با خرید بیمه عمر زمانی طی مدت زمان معین و در طول مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت به هر علت ( اعم از بیماری و حادثه ) تحت پوشش قرا ر می گیرد . در صورت فوت بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه ،سرمایه انتخابی به ذینفعان بیمه نامه که در زمان تنظیم بیمه نامه توسط بیمه شده انتخاب گردیده اند ، پرداخت می شود.

در بیمه های عمر زمانی با توافق بیمه گر حق بیمه به صورت اقساط قابل پرداخت می باشد . با توجه به اینکه تعهدات این بیمه نامه صرفا مشروط به فوت بیمه شده خواهد بود ، چنانچه بیمه شده ای پس از مدت انقضا بیمه نامه در قید حیات باشد ،بیمه گر هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه های پرداختی قابل بازگشت نمی باشند . از جمله مزیت های بیمه نامه های عمر زمانی حق بیمه نازل ، امکان پرداخت حق بیمه به صورت اقساط وامکان خرید بیمه نامه برای هر گروه سنی می باشد .

 

معرفی رشته های مختلف بیمه عمر زمانی:

بیمه عمر زمانی انفرادی :

بیمه گذاران می توانند با خرید این بیمه نامه خود و یا فرد دیگر را در مقابل خطر فوت به هر علت (بیماری و یا حادثه ) با سرمایه دلخواه خود بیمه نمایند. با خرید این بیمه نامه بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه و طی مدت 24 ساعت شبانه روز در هر نقطه جهان در مقابل خطر فوت به هر علت تحت پوشش قراردارد. در صورتی که بیمه شده در طول مدت بیمه نامه به هر علت فوت نماید سرمایه انتخابی توسط شرکت بیمه به ذینفع تعیین شده پرداخت می گردد . مبنای تعیین نرخ در این رشته بیمه سن بیمه شده و وضعیت سلامتی وی می باشد.

بیمه عمر زمانی گروهی :

کلیه کارخانجات ،شرکت ها ، سازمان ها ، ارگان ها و نهادهای دولتی و خصوصی می توانند با انعقاد قرارداد بیمه عمر گروهی ، کارکنان و کارگران خود را در قبال خطر فوت به هر علت تحت پوشش بیمه قراردهند . در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان سرمایه انتخابی بیمه توسط شرکت بیمه به وراث قانونی ویا ذینفعان منتخب پرداخت می گردد. مبنای تعیین نرخ این قراردادها میانگین سنی بیمه شدگان می باشد.

بیمه عمر زمانی مانده بدهکار انفرادی :

چنانچه بیمه شده ای از بانک و یا موسسه مالی و اعتباری وام و یا تسهیلاتی دریافت و قبل از تسویه کامل آن بر اثر حادثه و یا بیماری فوت نماید ، مابقی اقساط وام توسط شرکت بیمه به صورت یکجا به بانک و یا موسسه مالی پرداخت می گردد و از عین مرهونات فک رهن به عمل می آید. مبنای تعیین نرخ در این نوع بیمه نامه ها سن بیمه شده ،مدت بازپرداخت وام و وضعیت سلامتی بیمه شده در زمان اخذ بیمه نامه می باشد.

بیمه عمر زمانی مانده بدهکار گروهی :

کلیه بانک ها ، موسسات مالی و یا سازمان ها می توانند افرادی را که از آنها وام و تسهیلات دریافت می نمایند به صورت گروهی و جمعی در قبال خطر فوت به هر علت بیمه نمایند . بدین منظور چنانچه در طول مدت باز پرداخت وام ، وام گیرنده فوت نماید پرداخت مابقی اقساط توسط شرکت بیمه به صورت یکجا انجام می پذیرد و در نتیجه بازماندگان متوفی و ضامنین هیچ مسئولیتی در قبال بانک و یا موسسه پرداخت کننده وام نخواهند داشت . مبنای تعیین نرخ قراردادهای عمر گروهی مانده بدهکار ، میانگین سنی بیمه شدگان و مدت باز پرداخت وام ها می باشد.

 

2-بیمه حوادث :

هر شخصی حقیقی و حقوقی با خرید بیمه نامه حوادث برای مدت معین می تواند خود و یا اعضاء خانواده ، و یا کارکنان خود را در طول مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت ، نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم جزئی ، کلی ، پرداخت هزینه پزشکی و غرامت روزانه بر اثر حادثه تحت پوشش بیمه قرار دهد .

حادثه به هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت بیمه رخ دهد ،اطلاق می گردد.

منظور از نقص عضو یا از کار افتادگی دائم (کلی و جزئی)قطع ،تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضاء بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمه نامه به وجود آید و حداکثر ،تا دو سال بعد از وقوع حادثه ،بروز نموده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

جز در مواردی که در بیمه نامه حوادث به نحو دیگری توافق شده باشد مدت این نوع بیمه نامه یکسال شمسی است . هزینه های پزشکی عبارت است از هزینه هایی که بیمه شده یا بیمه گذار به علت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه حوادث ،بابت دریافت خدمات درمانی پرداخت می نماید ، که در صورت تسلیم صورت حساب به شرکت بیمه بر اساس شرایط بیمه نامه خسارت پرداخت می گردد. هزینه انتقال بیمه شده به منظور معالجه در مواردی که طبق تشخیص پزشک معالج جنبه اورژانس داشته و یا امکان معالجه وی در محل وقوع حادثه نباشد نیز توسط شرکت بیمه پرداخت می گردد.

در صورتی که بیمه شده در اثر تحقق هر یک از خطر ات موضوع بیمه نامه حوادث به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر از انجام وظایف شغلی خود باز بماند شرکت بیمه مبلغی را که از قبل در بیمه نامه توافق گردیده بعنوان غرامت روزانه به وی پرداخت می نماید.

 

معرفی رشته های مختلف بیمه حوادث :

حوادث انفرادی عادی :

حوادث انفرادی عادی : در صورتی که بیمه شده در طول مدت بیمه نامه بر اثر حادثه فوت نماید و یا دچار نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم کلی و جزئی بر اثر حادثه گردد و یا متحمل پرداخت هزینه درمان ناشی از وقوع حادثه شود ، در صورت فوت سرمایه بیمه منتخب به ذینفع و یا وراث قانونی وی و در صورت از کارافتادگی دائم کلی بر اثر حادثه کل سرمایه مندرج در بیمه نامه را به شخص بیمه شده و در صورت از کارافتادگی دائم جزئی براثر حادثه درصدی از مبلغ سرمایه به شخص بیمه شده پرداخت می گردد. مبنای تعیین نرخ این رشته بیمه ای طبقه شغلی بیمه شده است .

حوادث انفرادی دفترچه ای :

شرکت سهامی بیمه آسیا به منظور تسریع در ارائه خدمات به افرادی که از سلامت کامل برخوردار می باشند ، اقدام به طراحی بیمه نامه های حوادث انفرادی دفترچه ای با احتساب تخفیفات خاص و با سرمایه های از پیش تعیین شده نموده است .

حوادث گردشگری :

کلیه گردشگران که به صورت فردی و یا در قالب تور های مسافرتی عازم سفر های سیاحتی، زیارتی ،تجارتی و... هستند می توانند با خرید بیمه نامه های حوادث گردشگری شرکت بیمه آسیا آرامش را در طول سفر به خود و خانواده خود هدیه نمایند. مسئولین آژانس های مسافرتی نیز با انعقاد قراردادهای حوادث گروهی کوتاه مدت ، ضمن بهره مندی از تخفیفات گروه، می توانند در طول برگزاری سفرخاطری آسوده داشته باشند زیرا در صورت وقوع حادثه خسارت مسافرین توسط شرکت بیمه آسیا پرداخت خواهد گردید.

بیمه نامه حوادث عتبات عالیات

به منظور ایجاد امنیت خاطر متقاضیان سفر به عتبات عالیات ، پوشش خطرات فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی دائم (جزئی و کلی ) و هزینه های پزشکی بر اثر حوادث مشمول بیمه ، در غالب قراردادهای گروهی ( جهت کاروان ها و آژانس های مسافرتی ) وبیمه نامه حوادث دفترچه ای عرضه می گردد. .

این بیمه نامه در قالب طرح های 10، 15 و30 روزه با حق بیمه های نازل ارائه می شود .

حوادث گروهی :

کلیه شرکت ها ، سازمان ها ، ارگان ها و نهادهای دولتی و خصوصی که دارای شماره ثبت می باشند می توانند کارکنان و کارگران خود را در قبال خطر فوت ، نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم کلی و جزئی و هزینه های پزشکی ناشی از حوادث (کاری و یا خارج از محیط کار ) را تحت پوشش قرار داده و در صورت از کارافتادگی بیمه شده و یا فوت وی با پرداخت سرمایه بیمه توسط شرکت بیمه آسیا تضمین مناسبی برای بیمه شده و یا بازماندگان او ایجاد نمایند . مبنای تعیین نرخ این رشته بیمه ای نوع فعالیت شغلی که اکثریت کارکنان بدان مبادرت می ورزند ،می باشد.

حوادث دانشجوئی :

در این طرح ، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با پرداخت حق بیمه نازل برای مدت یکسال و به صورت 24 ساعت شبانه روز دانشجویان خود در قبال خطرات فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی بر اثرحادثه تحت پوشش قرار می دهند .

حوادث دانش آموزی :

با اخذ این پوشش بیمه ای، مدارس دولتی و غیر دولتی کلیه دانش آموزان خود را در قبال خطر فوت ، نقص عضو و هزینه پزشکی برای مدت یکسال و به صورت 24 ساعت شبانه روز برای مدت معین تحت پوشش بیمه حوادث قرار می دهند . با انعقاد قراردادهای کوتاه مدت در موارد اعزام دانش آموزان به اردوهای تفریحی ،علمی و پژوهشی و... مسئولین و احد های آموزشی آرامش را به خود و خانواده دانش اموزان هدیه می نمایند.

حوادث ورزشی :

ورزشکاران حرفه ای و یا غیر حرفه ای با توجه به نوع فعالیت ورزشی در برابر حوادثی که منجر به فوت ، نقص عضو و یا هزینه پزشکی می گردد می توانند به صورت گروهی و یا انفرادی تحت پوشش طرح حوادث ورزشی شرکت بیمه آسیا قرار گیرند.

 

 

نمایندگی بیه آسیا

شرکت خدمات بیمه ای نیک اندیش رو نمایندگی رسمی و رتبه یک از بیمه آسیا ، ارائه دهنده کلیه خدمات بیمه ای به بیمه گذاران محترم.

اطلاعات تماس

تهران بلوار نلسون ماندلا (جردن ) خیابان شهید دستگردی غربی (ظفر ) برج پم پلاک 265 طبقه 9 واحد 3

02188209951-3 / 02188870206-7

info[at]nik-co[dot]com

02188209951

شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۶:۳۰ و پنجشنبه ۸ الی ۱۲

Contacts

Tehran Nelson Mandela Blvd. West Shahid Dastgerdi St. Pam Tower , No265 , 9th floor Unit 3.

02188209953

info[at]nik-co[dot]com

02188209951-3

Saturday to Wednesday, 8 am to 16:30pm, and Thursday 8am to 12pm

کلیه حقوق برای خدمات بیمه ای نیک اندیش رو محفوظ می باشد.