بیمه باربری

1-بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی :

 

شرکتها و موسسات حمل ونقل داخلی براساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه موظفند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان ویا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار می گردد صحیح و سالم به مقصد برساند .

 

پوشش ها :

الف ) کلیه خطرات اصلی – شامل تصادف ،واژگونی ، آتش سوزی ، سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه و برخورد کالا با شی ثابت (بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل)

تعرفه ها و روش محاسبه حق بیمه:

در رشته بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی شیوه محاسبه حق بیمه بشرح ذیل است :

ارزش کالا × نرخ حق بیمه = حق بیمه

به حق بیمه مالیات و ارزش افزوده مصوب هر سال افزوده می گردد .

قوانین و شرایط بیمه نامه:

- مطابق با آیین نامه های بیمه مرکزی ایران و توافقات بعمل آمده بین بیمه گر و بیمه گذار

مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه:

  1. درخواست کتبی شرکت حمل ونقل با مهر و امضاء صاحبان امضاءمجاز به انضمام تکمیل فرم پیشنهاد .
  2. تصویر پروانه فعالیت معتبر وروزنامه رسمی با آخرین تغییرات و کد اقتصادی .
  3. درصورتی که درخواست انعقاد قرارداد از طریق نماینده یا کارگزار ارائه می گردد ، درخواست کتبی نامبردگان .

فرآیند صدور بیمه نامه :

پس از بررسی پیشنهاد صدور و سوابق متقاضی و درصورت لزوم استعلام از بیمه گرقبلی توسط مرکز یاشعبه ناظر ، پیش نویس قرارداد یا نرخ و شرایط پیشنهادی ارائه و درصورت موافقت ، قرارداد نهایی صادر می گردد.

 

 

2-بیمه های باربری :

بیمه باربری یا بیمه‌ حمل‌ و نقل‌ كالا بیمه ای است‌ كه‌ بیمه‌گر ، درمقابل‌ دریافت‌ حق‌بیمه‌ متناسب‌ با پوشش‌ بیمه‌ای‌ از بیمه‌گذار ، تعهد می‌كند که چنانچه‌‌ مورد بیمه‌ در جریان‌ حمل‌ ‌از مبدأ به ‌مقصد مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ ، به ‌علت ‌وقوع ‌یكی ‌از خطرهای ‌تحت پوشش بیمه نامه ، ‌تلف‌ و یا دچار خسارت ‌شود و یا بیمه‌گذار یا ذی نفع ‌هزینه هایی در رابطه با این خطرها متحمل ‌‌گردد (درصورت قابل پرداخت بودن) ، زیان‌ وارده را جبران و هزینه های مذکور را پرداخت نماید.

تقسیم بندی بیمه های باربری براساس مبدا و مقصد جغرافیایی :

الف) بیمه باربری وارداتی

بیمه نامه باربری وارداتی بابت محمولاتی صادر می گردد که از یک یا چند کشور خارجی به مقصد ایران حمل میشود . با توجه به قوانين جاري کشور ، خرید اين نوع بيمه ‌نامه براي واردكنندگان اجباري مي‌باشد .

ب) بیمه باربری صادراتی

بیمه نامه باربری صادراتی بابت محمولاتی صادر می گردد که از مبداء ایران به مقصد سایرکشورهای جهان حمل میشود .

ج) بیمه باربری ترانزیت

بیمه نامه باربری ترانزیت بابت محمولاتی صادر می گردد که از یک یا چند کشور خارجی به یک یا چند کشور خارجی دیگر حمل میشود (مبدا و مقصد حمل کالای بیمه شده ایران نباشد) . در این نوع بیمه نامه ، ممکن است مورد بیمه از ایران عبور بکند یا عبور نکـند . بنابراین بیمـه های باربری ترانزیت را میتوان به 2 دستـه تقسیم بندی نمود :

  1. عبوری : در اینصورت مورد بیمه از داخل کشور ایران عبور می نماید . بعنوان مثال از مبدا امارات به مقصد ترکمنستان حمل شود .
  2. غیرعبوری : دراینصورت مورد بیمه از داخل کشور ایران عبور نمی نماید . بعنوان مثال از مبدا ترکیه به مقصد سوریه حمل شود .

د) بیمه باربری داخلی

بیمه نامه باربری داخلی بابت محمولاتی صادر میشود که از یک یا چند مبداء در داخل کشور به سایر مقاصد کشور حمل گردد. بنابراین مبدا و مقصد این نوع بیمه نامه در داخل کشور قرار دارد . این نوع بیمه نامه به 2 صورت زیر صادر می شود :

  1. موردی : این نوع بیمه نامه برای تجار و صاحبان کالایی که نیازمند تحت پوشش قراردادن محموله خود به منظور حمل از مکانی به مکان دیگر در داخل کشور می باشند ، ارایه می گردد .
  2. قراردادی: این نوع بیمه نامه برای تولید کنندگان ، تجار و موسسات حمل ونقل داخلی که فاقد مجوز صدور بارنامه رسمی هستند (مثل وانت بارها) و نیازمند تحت پوشش قراردادن محموله های متعددی در روز می باشند ، ارایه می گردد .

بیمه نامه باربری داخلی تابع شرایط و مقررات داخل کشور بوده و برحسب توافق بیمه گر و بیمه گذار می تواند خطرات متنوعی را تحت پوشش قرار دهد .

 

خطرات اصلی بیمه باربری داخلی عبارتند از:

تصادف ، آتش سوزی ، واژگونی و سقوط وسیله نقلیه و برخورد وسیله نقلیه با جسم خارجی یا جسم خارجی با آن.

خطرات اضافی بیمه باربری داخلی عبارتند از :

خسارات ناشی از بارگیری و تخلیه کالا ، پرت شدن کالا از روی وسیله نقلیه ، برخورد جسم خارجی با مورد بیمه ، سرقت کل محموله هر حمل با وسیله نقلیه.

انواع شرایط بیمه نامه های باربری

مجموعه شرایط A

در این کلوز کلیه خطرها بجز استثنائات مندرج در آن تحت پوشش می باشد.

مجموعه شرایط B

بر اساس آیین نامه شماره 8 بیمه مرکزی ج.ا.ا ، در بیمه نامه های باربری با کلوز B علاوه بر خطرهای تحت پوشش کلوز مذکور موارد زیر نیز به عنوان خطرهای اضافی ، تحت پوشش می باشد:

" عدم تحويل ، دزدي ، قلاب زدگي ، آبديدگي ، روغن زدگي ، شکست ، ريزش و خسارت ناشي از کالاهاي ديگر برحسب نوع کالا"

مجموعه شرایط C وC به انضمام عدم تحویل بسته کامل:

تعریف عدم تحویل : چنانچه یک یا چند بسته کامل از مورد بیمه یا کل آن به علت نامعلومی مفقود گردد و به صاحب کالا تحویل نشود ، خسارت وارده عدم تحویل نام دارد.

 

 

 

 

پوشش توتال لاس(Total Loss) :

براساس آیین نامه شماره ی 8 بیمه مرکزی ج.ا.ا ، در پوشش توتال لاس از بین رفتن کلی کالا دریک مرحله و در نتیجه آتش سوزی تحت پوشش می باشد . ولیکن بر اساس تعریف درج شده در شرایط خصوصی سیستم جامع اینشرکت پوشش توتال لاس به شرح زیر است :

"مورد بيمه فقط در صورت از بين رفتن كلی كالا در يك مرحله و در نتيجه آتش سوزي يا غرق کشتي يا سقوط هواپيما ، بيمه مي باشد."

لازم به یادآوری است این پوشش ، مجموعه شرایط پیوست ندارد.

شرایط عمومی بیمه های باربری:

منظور از شرایط عمومی ، مفاد مواد یکم الی نوزدهم مندرج در ظهر بیمه نامه های باربری وارداتی ، صادراتی و ترانزیت است که شامل سرفصل های تعاریف ، شرایط و استثنائات می باشد.

شرایط عمومی براساس قانون و مقررات بیمه هرکشوری که بیمه گر مقیم آن است تدوین می گردد و بیمه گر و بیمه گذار ملزم به رعایت آن می باشند.

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه های باربری

به منظور صدور بیمه نامه های باربری ، بیمه گذار یا ذی نفع می بایستی ضمن تکمیل ، امضا و مهر فرم پیشنهاد بیمه نامه های باربری ، نسبت به ارسال تصویر فاکتور یا پیش فاکتور اقدام نمایند. واحدهای صدور ، پس از بررسی و تعیین نرخ حق بیمه ، مبلغ حق بیمه را به بیمه گذار اعلام و در صورت موافقت ایشان ، نسبت به صدور بیمه نامه اقدام می نمایند .

اصطلاحات مندرج در فرم پیشنهاد بیمه نامه های باربری :

بیمه گذار

شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه نامه را با پرداخت حق بیمه خریداری می نماید.

ذی نفع

ذي نفع : شخص حقیقي يا حقوقي است که بیمه گذار او را به عنوان ذي نفع خود معرفي مي کند و حق مطالبه و دريافت تمام يا قسمتي از خسارت وارده به مورد بیمه را دارد .

بانک ها بواسطه اعتباری که به بیمه گذار می دهند ذی نفع خواهند بود بنابراین چنانچه بانکی ، به منظور واردات کالا ، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی نموده باشد ، در اینصورت درج نام بانک به همراه نام شعبه مربوطه ، در قسمت ذی نفع فرم پیشنهاد ، الزامی است .

مورد بیمه

در بیمه های باربری ، مورد بیمه محمولاتی است که تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد و بیمه گر در مقابل خسارت های وارده به آن با توجه به شرایط بیمه نامه متعهد به جبران خسارت خواهد بود .

نوع بسته بندی

نوع بسته بندی در بروز یا عدم بروز خسارت و کاهش یا توسعه خسارت کالاهایی که حمل می شوند تاثیر بسزایی دارد مثلاً کالایی که داخل کانتینر تا مقصد نهایی حمل شود خطر آسیب دیدگی آن نسبت به کالایی که بدون کانتینر حمل شود ، کمتر است . به همین دلیل نوع بسته بندی در افزایش یا کاهش نرخ حق بیمه نقش موثری دارد . بنابراین نوع بسته بندی بایستی بطور دقیق و کامل در فرم پیشنهاد درج شود و درصورت وجود چند نوع بسته بندی ، همه انواع بسته بندی ها قید گردد (بعنوان مثال : کانتینر - پالت- کارتن)

وضعیت کالا

چنانچه مورد بیمه ، محمولاتی از قبیل ماشین آلات، لوازم یدکی، فرش، ... می باشد ، می بایست نو یا دست دوم بودن آن در فرم پیشنهاد بیمه نامه درج گردد . بعنوان مثال : ماشین آلات خط تولید سرامیک بصورت دست اول (نو)

شماره و تاریخ ثبت سفارش

انجام ثبت سفارش ، مجوز ورود کالا به کشور تلقی می گردد . شماره ی ثبت سفارش ، کد 8 رقمی است که توسط سازمان توسعه تجارت ایران هنگام صدور مجوز ثبت سفارش اختصاص داده می شود . در حال حاضر دریافت شماره ثبت سفارش بصورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری به سازمان مذکور میسر است .

پیش فاکتور (پروفرما اینویس)Proforma Invoice

پروفرما اینویس یا پیش فاکتور یا پیش سیاهه ، سندی است که فروشنده کالا به منظور اعلام مظنه و شرایط کالایی را که می خواهد بفروشد ، برای خریداران ارسال می نماید.

اظهارنامه صادرات و پروانه صادرات

شماره اظهار نامه صادرات صرفاً در بیمه نامه های صادراتی درج می گردد و بیمه گذار می بایست شماره اظهارنامه مذکور را در فرم پیشنهاد قید نماید . چنانچه در زمان صدور بیمه نامه صادراتی ، اظهارنامه آماده نبود ، بیمه گذار می بایست بلافاصله پس از صدور اظهارنامه و پروانه صادرات توسط گمرک ، تصویر مدارک مذکور را به بیمه گر ارایه و واحد صدور نیز در اسرع وقت نسبت به صدور الحاقیه مربوطه اقدام نماید .

مبلغ ارزی مورد بیمه

مبلغ ارزی مورد بیمه ، ارزش کالا مندرج در پیش فاکتور ( پروفرما اینویس ) یا فاکتور است .

نوع و نام ارز

منظور از نوع ارز ، ماهیت ارز (رسمی یا آزاد ) و منظور از نام ارز ، ارزی است که مورد بیمه بر اساس آن ارز خریداری یا بیمه می گردد و در پیش فاکتور و مجوز ثبت سفارش نیز درج شده است . ( ارزهایی از قبیل دلار ، یورو، پوند و...).

نحوه خرید یا فروش (اینکوترمز)

مقررات اینکوترمز اصطلاحات سه حرفی است ( EXW,FOB,CFR,…) که بیانگر روش های روزمره تجاری در قراردادهای فروش کالا می باشد و به تشریح وظایف ، مسئولیتها ، هزینه ها و ریسک های درگیر در جریان تحویل کالا از فروشنده به خریدار می پردازد.

درصد اضافی

در بیمه های باربری بیمه گذار میتواند با توجه به مقررات اینکوترمز حاکم بر قرارداد خرید و فروش ، مورد بیمه را با درصدی اضافه تر به عنوان عدم النفع ، هزینه های حمل و یا هزینه های حقوق وعوارض گمرکی بیمه نماید.

بطور کلـی در صورتیـکه طبق قرارداد منعقده بیـن خریدار و فروشـنده ، مقررات اینکوترمز حاکم بر قرارداد ، یکی از اصطلاحات EXW , FCA , FAS , FOB ( گروههای Fو E) باشد ، با توجه به اینکه پرداخت هزینه های حمل به عهده خریدار است بنابراین می توان ارزش کالا را به اضافه 20% ( 10% کرایه حمل + 10% عدم النفع) بیمـه نمـود و چنانـچه ترم خریـد یا فروش ، یکـی از اصطلاحات CFR,CIF,CPT,CIP,DAP,DAT,DDP ( گروههای C و D ) باشد می توان ارزش کالا را تا 10% اضافه به عنوان عدم النفع بیمه کرد.

وسیله حمل

وسیله حمل یکی از موارد بسیار مهم در بیمه های باربری ، بخصوص در تعیین نرخ حق بیمه است . وسایل حمل مختلف از جمله هواپیما ،کشتی ، قطار و کامیون دارای ریسکهای متفاوتی می باشند . مثلاً هواپیما نسبت به سایر وسایل حمل دارای کمترین ریسک است . در برخی موارد ، حمل مورد بیمه توسط چند نوع وسیله حمل صورت می گیرد . در این صورت کلیه وسایل حمل می بایست در فرم پیشنهاد درج گردد.

مبدا حمل

منظور نام کشور و شهر یا بندر مبدا حمل مورد بیمه می باشد .

مقصد حمل

منظور نام شهر یا محل دقیق مقصد حمل مورد بیمه می باشد .

حمل به دفعات (Partial Shipment)

چنانچه حمل مورد بیمه از مبدا ، به دفعات مختلف و طی چند مرحله یا پارت صورت گیرد باید حمل به دفعات مجاز اعلام شود و برعکس چنانچه کل محموله طی یک مرحله از مبدا ، حمل شود می بایستی حمل به دفعات غیرمجاز اعلام شود.

ترانسشیپمنت (Transshipment)

انتقال کالا از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر را ترانسشیپمنت می گویند . مثل اینکه محموله با کشتی از بنادر اروپا به کشور ترکیه حمل شود و در ترکیه کالا از کشتی به کامیون منتقل و سپس به مقصد نهایی حمل گردد. یا اینکه بخشی از مسیر حمل کالا ، توسط کشتی الف و بخشی دیگر از مسیر حمل توسط کشتی ب صورت بگیرد در این حالت باید ترانسشیپمنت مجاز اعلام گردد و در غیر اینصورت ترانشیپمنت غیر مجاز اعلام می گردد . بدیهی است در صورت بروز خسارت احتمالی این موضوع مد نظر قرار می گیرد .

مرز ورودی یا خروجی

منظور یکی از مرزهای مجاز کشور میباشد که کالا در بیمه نامه های وارداتی از طریق آن مرز وارد کشور شده و یا در بیمه نامه های صادراتی از طریق آن مرز از کشور خارج می شود . در بیمه نامه های ترانزیت نیز منظور مرزی است که کالا به ایران وارد و یا از آن خارج می گردد .

3-بیمه مسئولیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده ( CMR) معرفی رشته :

عبارت است از بیمه مسئولیت بیمه گذار ، درمقابل صاحبان کالا و یا ذوی الحقوق دیگر طبق مقررات کنوانسیون ((CMR )) در رابطه با راهنامه های (way Bill) حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده که توسط بیمه گذار صادر می شود .))

پوشش های قرارداد :

پوشش قرارداد CMR تابع کنوانسیون CMR می باشد

تعرفه ها و روش محاسبه حق بیمه:

در این خصوص ضروری است با اداره فروش قراردادهای حمل و نقل مرکز با شماره 88916690 تماس حاصل فرمایند .

قوانین و شرایط بیمه نامه:

قوانین و شرایط قرارداد :

-تعریف سند حمل (راهنامه ) یا way Bill صادره به موجب CMR :

راهنامه CMR سندی است که درمسیر حمل با کامیون مورد استفاده قرار می گیرد و مخصوص حمل جاده ای می باشد و دلیل انعقاد قرارداد حمل ، پذیرش شرایط قرارداد و رسید دریافت محموله توسط حمل کننده (کریر ) خواهد بود و سند مزبور تحت مقررات کنوانسیون بین المللی حمل ونقل جاده ای کالا یا مقررات بین المللی حمل کالا از طریق جاده صادر می گردد و حدود مسئولیت های متصدیان حمل جاده ای را مشخص می نماید . این سند غیر قابل انتقال بوده و به منزله رسید کالا تلقی می گردد و بایستی مورد تایید سازمان حمل و نقل پایانه های کشورباشد .

-تعریف SDR (Special Drawing Right) حق برداشت مخصوص :

درحقیقت سبدی از چند ارز عمده (دلارآمریکا ، یورو، فرانک سوئیس ، پوند انگلیس ، ین ژاپن ، یوان چین ، کرون سوئد ، کرون نروژ ، درهم امارات) است که وزن هر ارز دراین سبد ، توسط صندوق بین المللی پول تعیین می شودوارزش هر SDR مانند سایر ارزها از بانک مرکزی استعلام می گردد .

-تعریف گروپاژ (Grou Page):

به معنای گروه گروه می باشد و درCMR ، محمولات حمل شده جهت گروهی از صاحبان کالا تعریف شده است که دریک وسیله نقلیه حمل می شوند ولیکن باراهنامه های صادره مختلف برای هریک از صاحبین کالا که گروپاژ یکی از خدماتی است که از سال های اخیر به وسیله فورواردر انجام می گیرد و با به وجود آمدن کانتینر اهمیت بیشتری پیدا کرده است. فورواردر با جمع آوری کالای خرده بار رسیدی جهت صاحبان کالا صادر نموده و خود به عنوان مالک کل کالا محسوب می گردد و حمل کننده فقط یک بارنامه اصلی برای فورواردر صادر می کند .

-تعریف کریر (Carrier) :

حمل کننده یا متصدی حمل که درقوانین گوناگون کشور از آن نام برده شده است شخصی است حقوقی که حمل و نقل فیزیکی کالا را به عهده می گیرد بعنوان مثال شرکتهای هواپیمایی ، کشتیرانی ، حمل ونقل جاده ای و راه آهن از جمله این دسته موسسات می باشند .

-تعریف فورواردر(Forwarder) :

فورواردر شخصی است که حمل را طراحی نموده و از طرف خود یا از طرف شخص دیگری به عنوان اصل نه به عنوان نماینده (حمل کننده یا صاحب کالا ) قرارداد حمل را با قبول مسئولیت به انجام می رساند . فورواردربارنامه خودرا صادر نموده و مسئولیت حمل را از مبداء تا مقصد به عهده می گیردو به موجب بارنامه مزبور مسئول است .

2. آغاز و پایان تعهد بیمه گردر قرارداد :

تعهد بیمه گر در مورد هر راهنامه از تاریخ تحویل گرفتن کالا توسط بیمه گذار و یا نماینده وی آغاز می شود وبا تحویل آن به گیرنده کالا یا انبار گمرک مقصد پایان می پذیرد و راهنامه هایی که در طول اعتبار قرار داد صادر شوند ولی تاریخ تحویل کالای موضوع آنها بعد از انقضاء قرارداد باشد نیز تحت پوشش می باشند .

3. استثنائات قرارداد :

خسارات ناشی از مواردی که در کنوانسیون CMR و مقاوله نامه مربوطه بیمه گر تعهدی ندارد و خسارات ناشی از عمد و سوءنیت بیمه گذار ، انرژی هسته ای و یا رادیو اکتیو ، جنگ ، شورش ، بلوا ، اعتصاب خرابکاری ، ضبط و یا مصادره کالا ، فلزات گرانبها ، سنگهای قیمتی ، پول و اسکناس و آثار هنری و تابلوهای نقاشی و مجسمه ها ، در مورد خسارات ناشی از فلزات گرانبها ، سنگهای قیمتی، پول و اسکناس و آثار هنری و تابلوی نقاشی و مجسمه ها بیمه گذار می تواند قبل از حمل موافقت بیمه گر را جلب نماید .

 

 

 

 

آدرس ما

آدرس:
خیابان نلسون ماندلا(جردن)ابتدای دستگردی غربی (ظفر)شماره 265 برج پم طبقه 9 واحد 3
تلفن:
(021) 88209951-3
فاکس:
(021) 88879563
وب سایت:
www.nik-co.com
ایمیل:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درباره ما

شرکت خدمات بیمه ای نیک اندیش رو به نمایندگی از بیمه آسیا از سال 1381 فعالیت رسمی خود را در صنعت بیمه آغاز نموده است.

ما را دنبال کنید